top of page

Hvordan fungerer releasing

Når du skal avvikle en leasingavtale har du følgende valg:

1. Levere bilen tilbake til forhandler, som medfører en stor innleveringskostnad og et eventuelt forskudd er tapt.

2. Du kan gjøre jobben selv ved finne en ny leietaker. 

3. Eller du kan overlate hele prosessen til oss, så fikser vi alt for deg!

Autorelease tar oppdraget med å finne ny leietaker til din leasingavtale. Vi tar oss av alt fra markedsføring til kommunikasjon med finansieringsselskap, til levering av bil ovenfor ny leietaker. 

 

--

Ny bil? Vi hjelper deg med å finne en leasingbil/leiebil for kortere eller lenger periode.

Vi ser at fler og fler velger leasing som finansieringsform ved valg av ny bil.

Bil er for de fleste den største innvestering etter et huskjøp, så har bør man passe på å finne riktig bil til riktige pris.

 

Vår konklusjon er at en leasing ikke er noe dyrere en kjøp av en ny bil. Dette er et tema som stadig skrives om i media og DN hadde en artikkel i februar 2014 - om fordeler og ulemper knyttet til leasing.

 

Her kom leasing av bil meget godt ut.

--

Majoriteten av fremtidens bilsalg vil være leie (Dagens Næringsliv, 2014)

Fungerer

Hvorfor velge oss

Vi tar oss av hele prosessen for deg, så du som kunde slipper og kaste bort tid på leasing.

Leasing og reforhandling av leasingavtaler er noe vi i Autorelease jobber med 24/7. Vi kan prosessene med å finne ny leietaker til din leasing avtale. I en slik prosess er det flere ting man må tenkte på. Det er ofte mange spørsmål rundt påkost, hva er skader og hva som er normal bruksslitasje. Disse spørsmålene kan vi svaret på og hjelper deg gjerne! 

 

Er forskudd betalt på din avtale, jobber vi for å få tilbake deler av dette. Som igjen er med på å dekke kostnaden for utført jobb. Vi tar også innbytte av biler, hvis ny leietaker har dette.

Vi er opptatt av at du som kunde skal holde på med det du kan, så fikser vi resten!

Fordeler:

- Korte leieperioder på bil og avtale.
- Subsidiert mnd. leie i form av forskudd betalt fra tidligere leier.
- Bil kan bytte ofte (snitt 18 mnd)
- Billigere mnd. leie for firma.
- Fleksibelt bilhold
- Enkelt å avvikle, enklet å omsette bil om folk slutter i selskapet, eller bilbehov endere seg.

Velge oss

Case

En typisk sak for Autorelease:

Kunden har har en bil hvor det er innbetalt NOK 50 000,- i forskudd, og har hatt bilen i 18mnd der den totalte leasing avtale er på 36mnd. Bilen har gått i henhold til avtalt km, og det vil da være naturlig å se for seg følgende:

50% av innbetalt forskudd tilsier NOK 25 000,- Erfaringsmessig vil 50% av dette falle tilbake igjen på deg som leier.

Dette gjør at du får igjen deler av innbetalt innskudd på din avtale. 

Case
bottom of page