top of page

Privatleasing 

Hva er privatleasing?

Leasing er i korte trekk en alternativ finansieringform av privatbil, med andre ord privatleasing. Istedenfor å kjøpe bilen, så leier du den i en bestemt periode som er henholdsvis 3 eller 4 år. Når

leieperioden er over leverer du bilen tilbake. Dersom du av en eller annen grunn ønsker å avslutte leasingen tidligere, så kan den overdras til en annen person som ønsker å ta over.

Når du leaser en bil er det ikke du som står som eier, men du har full bruksrett og samtidig full vedlikeholdsplikt. Det vil si at du er ansvarlig for å ta alle servicer hos merkeverksted, tegne forsikring og gjennomføre annet nødvendig vedlikehold.

 

 

Fordelene ved privatleasing

Så, hvorfor lease? Her er fordelene kort oppsummert:

 • Som ved vanlig kjøp får du en helt ny bil med garanti

 • Du binder ikke opp kapital som du hadde gjort ved rent kjøp eller lån

 • Utgiftene dine er forutsigbare

 • Trygghet – Teknologiendringer og eventuelle politiske vedtak gjør at

bilmarkedet stadig er i forandring. Risiko på verditap blir ikke større enn

forventet

 • Du slipper å selge bilen selv

 

 

Leasingperiode og restverdi

Leasingperioden settes vanligvis til 3 eller 4 år. Reglene tilsier at det er 4 års bindingstid for mva ved privatleasing, og dersom man avtaler 3 år vil mva for det fjerde året bli lagt på månedssummen. Likevel er det mange som går for 3 års leasing. Årsaken til dette er at restverdien på bilen er høyere etter 3 år enn 4 år, da kilometerstanden er kortere og det fortsatt er 2 år igjen av garantitiden på bilen. Det betyr at du får en lavere månedsleie (nærmere forklaring på månedsleie i neste avsnitt). Restverdien er nemlig basert på årlig kjørelengde og leieperiode ut ifra bilens opprinnelige kjøpspris. Restverdi er altså den summen bilforhandleren eller leasingselskapet setter som bilens verdi etter endt leasingperiode. Mva-påslaget som kommer ved å kun lease i 3 år er som regel ikke høyt nok til å kunne forsvare forskjellen i restverdi.

Startleie og månedsleie

Startleie, eller innskudd som noen kaller det, fungerer som egenkapital for leasingen. Denne varierer mellom leasingavtalene og ofte har man mulighet til å kunne bestemme selv hva man vil innbetale etter visse rammer. Desto mer man betaler i startleie, desto lavere blir månedsleien. For i en leasingavtale skal man totalt betale mellomlegget fra bilens opprinnelige kjøpesum og ned til restverdien. Så om man fordeler det på startleie eller månedssum er helt opp til den enkelte. Merk at her er det også noen begrensninger på maksimal startleie. Vi presiserer også at startleie ikke fungerer som et et depositum og at man derfor ikke får igjen startleien.  

 

Tilbakelevering og unormal slitasje

Ved endt leasingperiode leveres bilen tilbake til bilforhandler eller leasingselskap. Bilen vil gå gjennom en kontroll for å se at det ikke er unormal slitasje på den. Siden bilen er en bruksgjenstand må man påregne normal bruksslitasje i løpet av leasingperioden. Men det som er viktig er at man tar vare på bilen fra dag én slik at man unngår unormal slitasje.

 

Her er eksempler på unormal slitasje eller andre ekstrakostnader:

 • Utslitte sommer- og/eller vinterhjul med mønsterdybde under lovlig grense

 • Overkjørte kilometer

 • Ikke fulgt serviceprogram hos merkeverksted. Bilens garanti kan da bli

ugyldig.

 • Skader på felger og dekk.

 • Synlige riper eller bulker som må utbedres

 • Rifter og flekker i interiøret

 • Manglende eller defekt tilleggsutstyr
   

Tips til godt vedlikehold:

 • Jevnlig vask og polering av bilen

 • Følg bilens serviceprogram

 • Skifte vindusviskere jevnlig for å hindre slitasje på frontruten

 • Reparer småskader raskt. Meld fra til bilforhandler eller leasingselskap ved større skader

 • Fyll riktig drivstoff og kjør forsiktig

Kilde: https://erikarnesen.no/blogg/privatleasing-mercedes/ (26.07.18)

AdobeStock_142227074.jpeg

Privatleasing

Hva er privatleasing?

bottom of page